Programmering på Dansens Hus

Kjære Dansekunstnere. 
Alle programmeringsforespørsler fra norske koreografer eller koreografer bosatt og virksomme i Norge behandles av kunstnerisk leder og kunstnerisk råd.

Antero Hein i The Guest 2015 - Foto: Erik Berg

Dansens Hus mottar gjerne programmeringshenvendelser fra norske koreografer og koreografer som er bosatt og virksomme i Norge. Forestillingene velges ut av kunstnerisk leder i samråd med kunstnerisk råd som møtes halvårlig for å gå gjennom programmeringsforespørslene. 

I kunstnerisk råd sitter:

  • Un-Magritt Nordseth, kunstnerisk leder Dansens Hus.
  • John Ashford, leder av Aerowaves, tidligere leder av The Place i London.
  • Christina Molander, tidligere kunstnerisk leder av Moderna Dansteatern (MDT).
  • Pernille Holden, dansekunstner med utdannelse fra Skolen for Samtidsdans. Hun har jobbet med en rekke norske kompanier og prosjekter, og er en av initiativtakerne til samtidsdansforumet Rethink Dance.

Neste søknadsfrist er 6. august.

Programmeringsforespørsel skal kun inneholde:

  1. En kort prosjektbeskrivelse (maks en A4-side) fortrinnsvis på engelsk.
  2. En fulltids vimeo-opplasting av forestillingen det gjelder. I tilfelle en ny produksjon ønskes en fulltids vimeo fra siste verk. Vimeo er det eneste formatet som mottas. (Husk passord!)
  3.  Kontaktinformasjon på søkeren: postadresse, e-postadresse, samt mobilnummer

Merk: Man kan ikke søke med forestillinger som tidligere er blitt behandlet i kunstnerisk råd.

Ufullstendige programmeringshenvendelser blir ikke behandlet i kunstnerisk råd. Programmeringsforespørsler sendes per e-post til: [email protected] og merkes med kompaninavn/programmeringsforespørsel. Når Dansens Hus har mottatt din programmeringshenvendelse vil du motta en bekreftelse på dette.

Vi gleder oss til å høre fra deg!


icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus