Seminar: PUSTerom

Seminar om pust og pusting.

Foto: Lawrence Malstaf

Forestillingen Pust følges opp med et seminar om nettopp pust, for å gi andre innfallsvinkler til temaet pust og pusting. Vi har invitert fire innledere som ut fra ulike perspektiv deler sin innsikt og kunnskap på en praktisk og direkte måte. Målsetningen er at den enkelte skal få konkrete verktøy og praktisk informasjon knyttet til pust som kan værenyttig for den enkelte. I tillegg vil vi gjerne inspirere til nysgjerrighet og refleksjon rundt egne vaner og måter å puste og bruke pusten på.

Innlederne:
Eva Bakkeslett
er  billedkunstner som deler sin kunnskap og sine erfaringer eter å ha laget filmen BREATH, som bla. ble vist under Høstutstillingen i 2016.

Kim Atle Hansen
er forfatter og skuespiller som holder et performativt foredrag tematisk forankret  i vitenskapen.

Vibeke Thorp
bruker sin bakgrunn som kostholdsekspert til å dele kunnskap om hvordan pustevaner kan påvike helsen vår positivt og negativt.

Anette Aarsland 
er kanskje Norges fremste “ekspert” på pust. Hun er en mye brukt foredragsholder på temaet pust og hvordan vi kan bruke pusten. Hovedfokus er på utpust, og hvordan den kan virke beroligende og vedlikeholde og gjenopprette nerve-og fordøyelsesstymene.

Varer til 15.00

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus