Kan jeg få det skriftlig?

Lightness: Fleire er mer enn en forestilling. Om du kommer på utstillingen som er åpen i helgen, kan du få et eksemplar av dette:

Arkeologi Lightness: Fleire

Arkeologi er ei krysning mellom ei scorebok og ei kjeldeliste. Arkeologi er eit forsøk på å grave ut kjeldene som har fora dei interessene arbeidet vårt spring ut i frå. Det er ei insistering på at det intuitive og analytiske har rom til å sameksistere og at kunsten alltid handlar om å bygge vidare på andres arbeid.

Denne publikasjonen var meint å vere ei undersøking av ein kollektiv skriveprosess over tid. Ei ufullstendig liste av kilder og referanser, synlige og usynlige. 

Lightness: Fleire (2017)
Design av Camilla Skibrekk og utgitt av Apollo Press.

Giselle Foto Tale Hendnes 5

På Hovedscenen. Helt alene.

Hvor ofte er det at du er helt alene i et rom? Hvor ofte er du helt alene på en scene? Lightness: Fleire er et utstillingsrom på dagtid. Fra fredag 24.- søndag 26. mars, mellom kl. 12.00- 16.00, åpnes Hovedscenen på Dansens Hus opp for én publikummer av gangen.

Fleire, 23.–26. mars 2017

icon-facebookicon-instagramsoek_3icon-searchicon-twitterDansens Hus